Posts Tagged ‘ODG’

DESLOCALITZACIONS: Guanyar més, pagant menys

Octubre 23, 2009

Pep Lobera i David Llistar

Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
http://www.observatorideute.org

Les inversions que marxen…
Quan els directius d’una empresa, decideixen traslladar la seva producció a una altra regió o país, generalment amb costos socials inferiors, diem que es produeix una deslocalització. L’objectiu de les deslocalitzacions és el d’augmentar els beneficis pels inversors, sovint produint el mateix en indrets on les regulacions sobre emissions de residus, drets laborals, impostos i salaris són més baixes i, per tant s’obté un major marge de benefici. Cal emmarcar aquests processos en el context socioeconòmic mundial actual, caracteritzat per una important fractura entre Nord i Sud.

llegir méshttp://comitealservi.files.wordpress.com/2008/11/el-roto-deslocalizacion.jpg