Posts Tagged ‘Indústria’

els sectors industrial a les Terres de l’Ebre

Novembre 12, 2009

Especial publicat per la Veu de l’Ebre | 13 de febrer de 2009

Anàlisi del sector industrial Segons dades compilades per Germà Bel, la indústria ocupa un 40 % dels treballadors del Baix Ebre

El Baix Ebre és la comarca que concentra el 40,5 % de treballadors ocupats en la indústria al territori.
És la que té més persones treballant al sector en termes relatius, per bé que el fet que siga la comarca amb més població activa, de llarg, fa matisar
aquesta apreciació. Concentra nou de les dinou indústries amb més de cent treballadors que hi ha entre les quatre comarques i prova que està
diversificada és que hi són representats 22 sectors industrials. Els dos primers ocupen el 40 % del personal, segons dades compilades per l’economista Germà Bel corresponents a l’any 2006.